Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Češi a obezita – jak jsme na tom?

Nadváha a obezita se stávají jednou z největších hrozeb současnosti. Navíc je to hrozba, která je stále podceňovaná. Podle posledních údajů Světové zdravotnické organizace trpí nadváhou 1,6 miliardy dospělé populace, z toho 400 milionů lidí obezitou. Prognózy říkají, že za šest let by mohlo být na světě 2,3 miliardy dospělých s nadváhou a více než 700 milionů lidí trpících obezitou! Situace začíná být vážná i u dětí – s nadváhou se potýká přinejmenším dvacet milionů dětí starších pěti let.

To byl krátký pohled do světa, ale ani u nás na tom nejsme lépe. Výsledky průzkumu Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR ukazují, že jsme jako národ zase o nějaké to kilo těžší. Průzkum byl součástí našeho edukačního projektu Žij zdravě, a tak se nyní můžeme podívat, jak na tom opravdu jsme: každý třetí Čech se potýká s nadváhou (ukazatel BMI 25 – 29,9), každý pátý trpí obezitou (ukazatel BMI vyšší než 30). Alarmující je, že si tuto novou hrozbu neuvědomujeme, velká část lidí s nadváhou má tendenci tento fakt podceňovat (78 % mužů a 51 % žen). Část obézních se dokonce domnívá, že s vysokou váhou žádné problémy nemá (19 % mužů a 9 % žen).

Životní styl a obezita v České republice

S nadváhou i obezitou bojuje výrazně více mužů než žen. Přebytečné kilogramy trápí 64 % českých mužů a 49 % žen. Od posledního srovnatelného průzkumu z roku 2005 vzrostl počet Čechů s obezitou v průměru o 5 % (což je zhruba 425 000 lidí) a to skutečně není málo. Procento lidí s nadváhou zůstalo v podstatě stejné (41 %).

Zároveň se ukázalo, že vzdělané ženy dosahují nižších hodnot BMI, zatímco u mužů je obezita problémem nezávislým na dosaženém vzdělání. U žen bylo sledováno 2x více redukčních pokusů než u mužů. Výrazné rozdíly jsou ale v případě věku – starší respondenti trpí nadváhou mnohem více než mladí. Jen necelá třetina lidí do třiceti let má nadváhu nebo obezitu, ale už ve věku nad 50 let trpí nadváhou nebo obezitou tři čtvrtiny populace. Je to dáno zejména tím, že starší lidé méně sportují. V každém roce života přibere dospělý v průměru ¼ kilogramu.

Z průzkumu také vyplynulo, že se lidé s normální váhou pravidelně stravují, nezapomínají snídat a svačit a výrazně více zařazují do svého jídelníčku ovoce, zeleninu a mléčné výrobky. A naopak přibývající kilogramy jdou ruku v ruce s nechutí ke sportu a pohybu vůbec. Muži, kteří se věnují sportu pravidelně, mají průměrně o 2,5 bodu BMI méně než ti, kteří se sportu nevěnují. U žen je tento rozdíl ještě markantnější – téměř o 5 bodů BMI.

Pouze 24 % dětí, které mají oba rodiče obézní, má v dospělosti normální váhu. Částečně musíme počítat s generickou dispozicí, ale vliv mají také stravovací a pohybové návyky celé rodiny. A tyto návyky se v dospělosti těžko mění.

Co na to odborník?

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. , z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha:
Přijmeme-li více energie v jídle, musíme se více věnovat pohybu, aby tělo tuto energii opět vydalo, jinak začneme tloustnout. Se sportem je nejlepší začít již v mládí, což potvrdily i výsledky průzkumu. Samozřejmě, že těžko doženete to, co jste v mládí nestihli. Nicméně můžete ovlivnit své potomky – děti, vnoučata apod. Téměř 2/3 z těch, kteří v mládí sportovali pravidelně, sportují i nadále. Oproti tomu jen 2 % lidí, kteří v mládí nesportovali, v současnosti sportují. To jsou zjištění, která jistě nepřekvapí. Co si ale již neuvědomujeme, je zřejmě největší význam pohybové aktivity. Okamžitý efekt pravidelného pohybu je malý (a velmi často přeceňovaný) na rozdíl od dlouhodobého efektu, na který většinou nemáme dostatečnou trpělivost. Moje rada tedy zní – cvičte, ale hlavně u cvičení zůstaňte.

prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc. přednosta III. interní kliniky 1. LF UK a VFN Praha:
Problematika nadváhy a obezity by se rozhodně neměla podceňovat. Jsem rád, že průzkum proběhl a toto téma opět otevřel. Lidé si totiž neuvědomují, že s ručičkou na váze se zvyšuje i zdravotní zátěž pro celý organismus a tím i náchylnost k řadě onemocnění.

Fakta z výzkumu obezity

  • U téměř poloviny obézních dětí trpí obezitou oba rodiče. Obézní rodiče mívají 3x častěji děti s nadváhou až obezitou. Pokud jsou obézní oba rodiče, pak jejich potomek je téměř v polovině případů také obézní.
  • Čím vyšší je hodnota BMI, tím méně hodin týdně trávíme pohybovou aktivitou. U obézních je významně vyšší podíl těch, kteří nevykonávají žádnou pohybovou aktivitu, a to zhruba jedna třetina.
  • Krizovým bodem bývá věk mezi 16 až 20 lety, kdy necelá třetina dívek skončí s výkonnostním sportem úplně. U chlapců je situace lepší, ale okolo 25 let se sportovní aktivita snižuje obecně, a to z důvodu nedostatku času.
  • S příchodem třicítky začínáme rychleji nabírat nadbytečná kila. Ve věkové kategorii 18 až 30 let má 64 % lidí normální váhu, oproti tomu u lidí nad 50 let má 40 % nadváhu a více jak třetina trpí obezitou.
  • Společensky přijatelnější je muž s nadváhou nežli obézní žena.
  • Sedavé zaměstnání nemá souvislost s vyšším BMI, a potažmo tedy s vyšším rizikem obezity nebo nadváhy.
  • Negativní vliv nadváhy a obezity ovlivňuje také spokojenost s pracovním výkonem, s osobními vztahy, se sexuálním životem a se sebou samým.
  • Zhruba každý třetí obézní člověk trpí depresemi a více jak třetina obézních necítí dost energie pro každodenní činnosti a život.

Přečtěte si také další články:

 

Registrujte se do Klubu Žij zdravě a získejte spoustu výhod!


Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce