Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Stupně obezity

Obezitu rozdělujeme na 3 stupně podle tzv. BMI (Body mass index). BMI představuje podíl hmotnosti v kilogramech a druhé mocniny výšky v metrech (hmotnost (kg)/výška2 (m)).

Otestujte si své BMI.

Rozdělení váhy dle BMI

Podváha Méně než 18,5
Normální tělesná hmotnost 18,5 – 24,9
Nadváha 25,0 – 29,9
Obezita 1. stupně 30,0 – 34,9
Obezita 2. stupně 35,0 – 39,9
Obezita 3. stupně Více než 40,0

Co všechno ovlivňuje růst tělesné hmotnosti?

Tělesná hmotnost se zvyšuje především díky nerovnováze mezi přijímanou a vydávanou energií. Nevyužitá energie se v těle ukládá ve formě tukových zásob v tukových buňkách, a pokud tato nerovnováha přetrvává delší dobu, člověk začne tloustnout. Nerovnováha v příjmu a výdeji energie může být způsobena některými z těchto faktorů: přejídáním, konzumováním přemíry tuků, nedostatkem pohybu – vše vždy v kombinaci s určitým podílem genetických vloh.

Co se děje se zdravotním stavem?

Nahromadění tuku v oblasti pasu je rizikové z hlediska přidružených onemocnění. Jak nám ukazuje výzkum VZP z roku 2008, tak v posledních letech dochází k významnému vzestupu obvodu pasu u českých žen, které tak dohánějí své mužské protějšky. Obvod pasu nad 88 cm u žen a nad 94 cm u mužů je spojen se zvýšeným výskytem cukrovky a vysokého krevního tlaku. S obezitou dále úzce souvisí například ischemická choroba srdeční, neplodnost, bolesti zad a velkých nosných kloubů, ale rovněž výskyt některých typů nádorů (tlusté střevo, gynekologické nádory apod.).

Některá uvedená onemocnění se vyskytují častěji již od BMI 24, avšak hlavní rizika se prudce zvyšují většinou od BMI 26. U žen v menopauze se ukazuje, že optimální BMI se blíží 25 a dokonce i BMI 26 při zachované fyzické zdatnosti může být mírnou výhodou např. ve sníženém výskytu osteoporózy. Při této hmotnosti a zachovalé fyzické zdatnosti ještě zdaleka metabolická rizika nejsou tak vysoká.

Co dělat, abych nebyl(a) obézní?

Abyste se mohli začít bránit obezitě, resp. nadváze, je třeba si spočítat svůj BMI a změřit obvod pasu. Dále pak zjistit, jak vypadá váš obvyklý den, co se týká stravování a pohybové aktivity. K tomu můžete využít naši aplikaci Můj deníček, která je přístupná registrovaným členům Klubu Žij zdravě. Do aplikace je možné si zaznamenávat na jedné straně energetické příjmy, tedy vše, co za den sníme, a na druhé straně energetické výdeje, což představuje naši pohybovou aktivitu. Zda se daří mít tyto dvě složky v rovnováze a dodržovat Rovnici zdravého života, vám ukáží přehledné grafy. Teprve poté má smysl začít se změnou.

Vaše šance na úspěšné snižování tělesné hmotnosti se zvýší, dáte-li si závazek, že změníte stravovací zvyklosti a zvýšíte pohybovou aktivitu. Váš organismus, a koneckonců i váš lékař, toto rozhodnutí určitě ocení a bude se snažit podpořit vaši motivaci konkrétními návrhy a posouzením vašich nápadů na změnu. Stanovujte si reálné cíle, které budete schopni dodržet, odměnou vám bude dosažený úspěch.

Autor: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Přečtěte si také další články:

Registrujte se do Klubu Žij zdravě a získejte spoustu výhod!

 

Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce