Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Velikonoce a půst – tradice nebo přežitek?

Velikonoce jsou největším křesťanským svátkem. K jejich hlubšímu prožití slouží přípravná doba - doba postní, která má kající ráz. Věřící „vycházejí spolu s Kristem na poušť“ a připravují se na ponoření do Kristovy smrti a vzkříšení. Přípravou na Velikonoce je tedy doba postní. Podle přání koncilu má vyjadřovat dvojí ráz: křest a pokání. Čekatelé křtu se v ní mají připravit na iniciační svátosti (křest, biřmování, eucharistie) a věřící na obnovu svého křtu, když si jej připomenou a budou činit pokání. Tak se obě skupiny připraví na velikonoční slavnost.

Velikonoce a půstPostní doba plyne od Popeleční středy po čtyřicet dnů a končí na Zelený čtvrtek večer před mší na památku Večeře Páně. Proč byla zvolena číslovka 40, pozná i méně zběhlý znalec Bible – 40 dní trvala potopa, stejný počet dnů trval Mojžíšovi či Eliášovi výstup na Horu, 40 let putoval Izrael pouští, 40 dní se pokoušený Ježíš zdržoval na poušti – vždy to byl časový úsek zkoušky, přechodu zápasu, přípravy, pokání.

Vývoj

Původně je dosvědčen dvoudenní smuteční půst na Velký pátek a v sobotu – tento obyčej z 2. století se později rozšířil na celý tzv. svatý týden pašijí, jako polopůst od pondělka po čtvrtek a přísný dvoudenní půst vzápětí. Ve 4. století je v Římě dosvědčena třítýdenní předvelikonoční kajícná doba. Čtyřicetidenní půst (na památku 40 denního postu Páně) se prosadil v Římě v 5. století a jeho začátek se stanovil na 1. postní neděli.

Význam

Podle názvu je doba postní dobou postu, tj. zdrženlivosti od masa a újmy v jídle každý den, vyjímajíc neděli, jak svědčí starokřesťanská praxe. Avšak dnes je přísný půst jen na Popeleční středu a Velký pátek, proto obnovená postní liturgie vyzývá k jiným druhům postu: k horlivější modlitbě, ke skutkům lásky, k sebekázni, k duchovnímu obrácení. Věcně je řídící známkou postního času ne tak vyloučení určitých pokrmů z jídelníčku nebo úplné hladovění, jako spíše smutek, kajícnost, pokání. Avšak je zdůrazněna i druhá myšlenka postní doby: příprava na křest nebo jeho obnova.

Popeleční středa

Branou do postní doby je Popeleční středa (letos 9. března), kdy se po evangeliu a promluvě světí popel a poznamenává se jím čelo věřících se slovy „Prach jsi a v prach se navrátíš", jež trestající Bůh řekl Adamovi nebo „Čiňte pokání a věřte evangeliu".

Původ tohoto obřadu je v praxi veřejného pokání raného středověku: kajícníci byli vyhnáni z církve obřadem, připomínajícím vyhnání Adama a Evy z ráje. Slova o popelu - prachu byla pak zhmotněna v poznamenání čel kajícníků popelem. Tento obřad se od 10. století vztáhl na všechen lid, který jím měl být zasvěcen ke konání pokání v postní době.

Autor: p. Lukáš LIPENSKÝ O. Cr.

Registrujte se do Klubu Žij zdravě a získejte spoustu výhod!Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce