Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Když je v cestě překážka - ateroskleróza

Srdečně-cévní choroby jsou v rozvinutém světě velmi rozšířeny a řadí se mezi tzv. civilizační choroby. Více jak polovina úmrtí v České republice je způsobena právě srdečně cévními chorobami, ve většině případů je podkladem ateroskleróza (lidově „ucpávání cév“). Nabízí se přirovnání aterosklerózy k opravě silnice.

Představte si město na ostrově, ke kterému vede přístupová cesta – dálnice po jediném mostě. Po tomto mostě se do města převáží veškeré zboží, potraviny, zboží, pohonné hmoty a odváží se všechny odpady. Protože je to cesta velmi namáhaná přetíženými kamióny, auty s nekvalitními pneumatikami, apod. postupně dochází k tvorbě výmolů, děr, poškození svodidel. A jednoho dne se začne na dálnici silnice opravovat. Na místo opravy přijedou stroje, naveze se písek, začnou opravy, zpomalí se tok aut do města. Někdy jsou opraváři rychle hotovi, ale pokud dochází k dalšímu poškozování vozovky, tak se oprava vleče a vleče, místo opravy se rozšiřuje a rozšiřuje. Není-li hromada navezeného materiálu dostatečně zabezpečena, najednou může spadnout na zbývající vozovku a zcela zastavit provoz. Město je najednou odříznuto od zásobování. Jako pomoc se může staveniště ohradit betonovými zátarasy, nebo při úplném ucpání přijede zásahová jednotka, která celou stavbu přesune mimo vozovku a obnoví provoz.

Podobně to funguje i v lidském těle. Stačí si dosadit místo silnice tepny. Ateroskleróza je pak opravou silnice. Ateroskleróza je zánětlivý proces, který se snaží opravit poraněné cévy. V místě, kde dochází k poranění cév (ve věnčitých tepnách vedoucích krev do srdce, v krkavicích vedoucích krev do mozku, v končetinových tepnách, apod.) dochází ke spuštění procesu opravy cévy, který odborně označujeme jako ateroskleróza.

Následky

Tento proces začíná již v batolecím věku a pokračuje do dospělosti, kdy se začínáme setkávat s prvními komplikacemi. Ohrazenou část opravy cévy označujeme jako aterosklerotický plát. Pokud se oprava cévy bude postupně rozšiřovat, nejprve přes odstavný pruh, postupně na pravý pruh, dojde k omezení provozu. Bude-li se rozšiřovat aterosklerotický plát, dojde k vytvoření zúžení, odborně stenózy. Je-li zúžení významné, dochází k nedokrvení zásobené oblasti (městu se nedostává potravin, zboží), hovoříme o ischémii.

Je-li to pozvolně během několika měsíců, resp. let, obyvatelé města se postupně přizpůsobí sníženou spotřebou, ale také sníženou výkonností. Zvýší-li se požadavky na město, např. při pořádání veletrhů, po silnici nejsou schopny do města proudit kamióny dostatečně rychle. Obdobně zvýší-li se požadavky tkání, resp. svalů na zásobení kyslíkem, např. při chůzi a přívodná tepna přes stenózu toho není schopna, dojde k nedokrvení. Jsou-li postiženy tepny na dolních končetinách, nazýváme tento stav klaudikacemi, tj. kulháním, kdy pro bolestivost nejčastěji lýtek pacienti nejsou schopni pokračovat v chůzi. Po zastavení, tj. snížení nároků, se postupně přes zúžení dostane opět dostatek potřebných látek a bolest postupně odezní. Je-li zásobovanou oblastí srdeční sval, hovoříme o ischemické chorobě srdeční, resp. o syndromu stabilní anginy pectoris neboli bolesti na hrudi.

Může se ale stát, že se silnice ucpe najednou a provoz aut je zcela zastaven. Pak hovoříme o akutní ischémii. Dochází k tomu, když aterosklerotický plát „praskne“ a vytvoří se na něm sraženina krve, která cévu zcela ucpe. Nejprve dochází k pouhému nedokrvení, tj. město není krátce dobře zásobeno. Trvá-li uzávěr silnice, trombóza na aterosklerotickém plátu, příliš dlouho, dochází ve městě k úmrtím lidí, v lidském těle k úmrtí buněk, hovoříme o infarktu myokardu, cévní mozkové příhodě, akutní končetinové ischémii. Všechny tyto stavy jsou pro pacienty potenciálně smrtelné.

Rizikové faktory

Obdobně jako v případě silnice, kde dochází k potřebě opravy tím dříve, čím jezdí po silnici více aut, těžší auta a čím je silnice méně kvalitní, i v případě aterosklerózy lékaři již identifikovali tzv. rizikové faktory, který zvyšují pravděpodobnost, že je v cévě již přítomný plát a že může dojít ke komplikaci. Byly popsány již stovky rizikových faktorů. Mezi neovlivnitelné patří věk, mužské pohlaví a genetická informace, která podmiňuje kvalitu cév.

Zajímavé jsou ovlivnitelné rizikové faktory. Tyto máme všichni ve vlastních rukách, protože závisí na životním stylu, který vedeme. Patří sem kouření, hyperlipoproteinémie - porucha lipidů, arteriální hypertenze – vysoký krevní tlak, obezita, porucha metabolismu cukrů, kde rizikovým je již prediabetes, tj.předstupeň cukrovky, nízká fyzická aktivita a mnoho dalších. První tři jsou považovány za nejdůležitější.

Mnoho rizikových faktorů se vyskytuje dohromady a bývá spojeno s obezitou. Lidem, kterým se podaří snížit svou hmotnost, se většinou snižuje i významně riziko komplikací aterosklerózy. Dokonce i léčeným pacientům se redukcí hmotnosti snižuje krevní tlak, zlepšují se lipidy v krvi, klesá hladina cukru v krvi. Výhodné je zejména kombinace zvýšení pohybové aktivity a změny jídelníčku.

 

Také by Vás mohlo zajímat:Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce