Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Mechanické komplikace obezity

Obezita je onemocnění, které je charakterizováno hromaděním tukové tkáně nad normu. Je nebezpečné především pro svou prokázanou souvislost s množstvím komplikací, které lze jednoduše rozdělit na metabolické a mechanické.

Mezi metabolické komplikace patří cukrovka, vysoký krevní tlak, zvýšená hladina tuků apod., kdy snížení 5-10 % hmotnosti vede k největšímu efektu do budoucna zejména z hlediska srdečně cévních onemocnění. Další pokles pak prognózu nezlepší.

Mezi mechanické komplikace obezity patří například artróza nosných kloubů, křečové žíly, bolesti zad, syndrom spánkové apnoe, kdy víceméně platí, že čím větší pokles hmotnosti, tím větší efekt na mechanické komplikace.

Pozor: není pravdou, že pokles hmotnosti povede ke zmírnění bolestí pohybového aparátu, někdy je tomu bohužel spíše naopak. Redukce váhy, myslíme tím desítek kg, vede  ke změně těžiště těla, ke změně držení těla, ke změně stereotypu chůze a tím k zatížení kloubních ploch v jiném směru a může paradoxně dojít až k  dekompenzaci artrózy. Výsledkem je zhoršení bolestí zad a  zhoršení kvality života. Proto při redukci vždy doporučujeme pozvolný pokles hmotnosti s použitím pohybových aktivit aerobního charakteru, vždy individuálně dle možností hubnoucího, s postupným posilováním a zpevňováním svalového korzetu hlavně v oblasti trupu. Nejlépe je cvičit, alespoň ze začátku, pod dozorem zkušeného instruktora pohybových aktivit.

Syndrom spánkové apnoe

Méně známou mechanickou komplikací obezity je syndrom spánkové apnoe(OSAS). Výskytuje se cca u  25 % obézních mužů, a 9 % obézních žen. Je prokázáno, že až 50 % pacientů s OSAS má arteriální hypertenzi, která je často velmi rezistentní k léčbě.

Ne každé chrápání  hned znamená syndrom spánkové apnoe, pokud ale  obézní člověk výrazně chrápe, ráno je nevyspalý a často poté usíná během dne, je vhodné podrobnější vyšetření. Chronické nedospání a nedokrvení orgánů způsobuje např. zhoršení ischemické choroby srdeční (syndrom spánkové apnoe je dnes jedním z rizikových faktorů infarktu myokardu), zhoršují se i mentální funkce člověka. Obvodní lékař pošle pacienta nejdříve na ORL, kde lékaři provedou základní vyšetření pro odhalení příčin chrápání. Pokud se jedná o jednoduchou příčinu v oblasti nosu, měkkého patra či hltanu, lze chrápání odstranit pomocí jednoduché operace.

Obstrukční syndrom spánkové apnoe vzniká během hlubokého spánku, kdy dochází k tomu, že svalové napětí jazyka nebo jiné části krku se uvolní, a tím dojde k uzávěru dýchacích cest. Taková blokáda dýchacích cest vede k poklesu množství kyslíku v krvi a tudíž k tomu, že se člověk musí probudit natolik, aby mohl jazyk opět posunout dopředu a nadechnout se. Charakteristické je samotné chrápání, které má explozivní charakter, tzn. že po několika dechových zvucích se opakují zlověstné pauzy klidu (většinou trvají od 10 do 30 sekund), nebo když intenzita chrápání kolísá v cyklech kratších než 1 minuta. Pro toto onemocnění je typický následující průběh noci: pacient usne, začne chrápat, chrápe čím dál tím hlasitěji, po určité době chrápání najednou přestane (apnoická pauza), po jisté pauze se pacient znovu a daleko hlasitěji rozchrápe. Syndrom spánkové apnoe není pouze kosmetickou záležitostí jako např. chrápání při rýmě. Problém OSAS je, že se postupně vyvíjí, resp. že se během let může zhoršovat.

Diagnóza OSAS se stanovuje na základě vyšetření v tzv. spánkové laboratoři, kde je spánek monitorován pomocí EEG přístroje, dále se sleduje puls nebo i saturace tkání kyslíkem. Léčba se skládá jednak z redukce hmotnosti pacienta (až 99 % pacientů s OSAS je totiž obézních) a dále, pokud redukce hmotnosti nestačí, připadá v úvahu operace v oblasti měkkého patra. Pokud ani to nepomůže, odnáší si pacient domů speciální přístroj, který způsobuje v dýchacích cestách pozitivní přetlak, čímž i během velmi hlubokého spánku nedojde k uzávěru dýchacích cest. (tzv.CPAP = trvalý přetlak v dýchacích cestách (angl.– continuous positive airway pressure, CPAP). Funguje tak, že pacient dýchá vzduch o vyšším tlaku a ten pak pneumaticky udržuje horní cesty dýchací průchodné. Dalo by se to nazvat pneumatickou dlahou.

Pacienti s dg.OSAS si tento přístroj „vyzkouší“ ve spánkové laboratoři a často udávají „že se konečněpo dlouhé době cítí po spánku odpočatí a plní energie“. Přístroj jim je poté přes pojišťovnu dlouhodobě zapůjčen. Z našich zkušeností vyplývá, že pacienti po zavedení této léčby dokáží lépe redukovat hmotnost.

Závažnost OSAS je určena počtem blokád dýchacích cest během spánku:

  • mírný OSAS – 5–15 blokád (apnoí) za hodinu
  • středně těžký OSAS – 15–30 blokád za hodinu
  • těžký OSAS – nad 30 blokád za hodinu.

Jelikož velká část poruch spánku souvisí se životosprávou, je při jejich odstranění na prvním místě změna životního stylu - při obezitě redukce váhy, pravidelná pohybová aktivita a v neposlední řadě i snaha o snížení stresů v každodenním životě. Pokud je i tak spánek špatný, je třeba se poradit s lékařem a podstoupit potřebná vyšetření, jako již výše uvedené ORL vyšetření a vyšetření na neurologii ve spánkové laboratoři a to tím spíše, pokud se jedná o obézního člověka, kde je diagnóza syndromu spánkové apnoe celkem častá.

MUDr.Jedličková III.interní klinika VFN, VŠTJ Medicina Praha

Mohlo by Vás také zajímat:

 
Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce