Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Obezita a riziko vzniku nádoru

Výskyt obezity a nadváhy se celosvětově významně stoupá. S obezitou souvisí i výskyt mnoha dalších onemocnění – cukrovka, srdečně cévní onemocnění  na podkladě aterosklerózy, poruchy plodnosti, artróza nosných kloubů, depresívní stavy, apod. Tím, že se nám daří léčit velkou část komplikací přímo souvisejících s obezitou, se pacienti s obezitou  dožívají vyššího věku než dříve.  V posledních letech se zjišťuje, že s obezitou souvisí i některá nádorová onemocnění.


Je prokázáno, že čím je pacient obéznější (čím vyšší BMI), tím má větší riziko vzniku mnoha nádorových onemocnění. Toto riziko ještě stoupá, pokud obézní pacient trpí cukrovkou.

Mechanismus vzniku nádorů u obézních

Důvody, proč se u obézních pacientů vyskytují některé nádory častěji, jsou předmětem intenzivního výzkumu. U různých typů nádorů se předpokládá různý mechanismus, který však doposud není detailně objasněn. Předpokládá se vliv působení inzulínu, který koluje v krvi v mnohem vyšších hodnotách než u zdravého jedince. Dále se předpokládá, že nadměrná tuková tkáň je v podstatě největší hormonální žlázou v těle. Produkuje jednak velké množství hormonů (estrogenů, adipokinů, apod.) a také látek, které jsou příčinou trvalého mírného zánětu. Při dlouhodobém, působení pak mohou stimulovat neboli dráždit jednotlivé buňky k nádorovému bujení.

Čím je pacient více obézní, tím více stoupá riziko vzniku některých nádorů.

U extrémních obezit (BMI nad 40) je toto riziko až dvakrát vyšší než u člověka s normální hmotností. Na vzniku nádoru se však podílí i mnoho dalších faktorů (genetika, vliv prostředí a zevních činitelů – kancerogeny z potravy, apod.). To je vysvětlení, proč vzniká nádor jen u některých obézních jedinců. Mezi nejčastější nádory, jejichž riziko vzniku stoupá u obézních jedinců je zejména karcinom tlustého střeva. Ve výskytu tohoto nádoru zaujímáme ve světě jedno z předních smutných míst na světě. Mezi další nádory, kde obezita hraje svou roli, patří nádory dělohy, prsu a prostaty.

Prevence vzniku nádorů

Obecně lze riziko vzniku těchto nádorů významně snížit, pokud pacient úspěšně zhubne. Tím se zmenší především objem tukové tkáně (především v oblasti břicha) a do krevního oběhu se tak dostane menší část látek, které se na vzniku nádorů prokazatelně podílejí. Riziko vzniku nádoru se sníží již při redukci hmotnosti o 5-10 %. Je prokázáno, že i pravidelná pohybová aktivita aerobního typu významně snižuje riziko vzniku nádorů, a to nejen u obézních jedinců. Další významnou prevencí je zapojení pacienta do screeningových vyšetření prostřednictvím svých ošetřujících lékařů (praktický lékař, gynekolog i lékař specialista).

Autor: MUDr. Šárka Svobodová, Ph.D.III. Interní klinika VFN Praha  a 1. LF UK PrahaSpočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce