Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

O projektu Žij zdravě

Z posledního výzkumu VZP a STEM/MARK vyplynulo, že stav obezity a nadváhy v České republice je dlouhodobě neudržitelný. S nadváhou se potýká neuvěřitelných 34 %, s obezitou 21 % české dospělé populace. Obezita a nadváha se ve zvýšené míře nevyhýbá ani dětem. Tyto závažné celospolečenské problémy s sebou nesou rostoucí riziko řady onemocnění, např. cukrovky 2. typu, aterosklerózy, vysokého krevního tlaku, některých nádorových onemocnění nebo depresivních stavů. Všeobecná zdravotní pojišťovna si dobře uvědomuje tento negativní trend, a proto již sedmým rokem podporuje boj proti obezitě, a to prostřednictvím komplexního edukačního program Žij zdravě.

Zastřešující myšlenka kampaně Žij zdravě

Zastřešující myšlenkou kampaně Žij zdravě je tzv. rovnice zdravého životního stylu, která vyjadřuje základní předpoklad prevence obezity, tj. vyváženost energetického příjmu a výdeje.

Cíle projektu Žij zdravě

  • Zvýšit povědomí široké veřejnosti ve všech regionech České republiky o obezitě jako celonárodním problému.
  • Přispět ke snížení počtu lidí trpících nadváhou a obezitou. Tím napomoci ke snižování výdajů na jejich léčbu a na léčbu nemocí s nimi spojených prostřednictvím cílené prevence.

Aktivity projektu Žij zdravě

Webové portály

ZijZdrave.cz

Edukační webové stránky o zdravém životním stylu jsou určeny dospělé populaci. Pravidelně aktualizovaný server nabízí velké množství novinek z oblasti pohybu, zdravého stravování a hubnutí. Stránky jsou vytvářeny pod záštitou odborného dohledu lékařů, rekondičních instruktorů a výživových poradců. Každý návštěvník internetového portálu ZijZdrave.cz si může díky aplikaci Můj deníček zaznamenávat svůj energetický příjem a výdej. Jednou ze zajímavých aplikací na stránkách je také Fitness DJ – správná hudba pro cvičení v tepové frekvenci, která vám pomůže efektivně spalovat. Stránky nabízí i kalendář akcí spojených se zdravým životním stylem. Na ZijZdrave.cz můžete také soutěžit o zajímavé ceny z oblasti zdravého životního stylu. Stránky jsou propojeny na Facebook (profil Letos zhubnu).

YesNeYes.cz

Zábavně-edukační webové stránky o zdravém životním stylu jsou určené pro děti a mládež. Obsahem stránek jsou informace o zdravém stravování a výdeji energie, videorozhovory s mladými sportovci, umělci, fotky a videa z Jízd YesNeYes, recepty, hry a znalostní soutěže nebo hlasování v soutěži školních jídelen. Stránky jsou vytvářeny pod záštitou odborného dohledu lékařů, rekondičních instruktorů a výživových poradců. Web YesNeYes.cz je propojen na Facebook (profil YesNeYes.cz).

Zenyprotiobezite.cz, Chlapiprotiobezite.cz, Detiprotiobezite.cz a Rodinyprotiobezite.cz

Čtyři webové mikrostránky vyzývají k aktivnímu přístupu k životu. Ženám, mužům, dětem i rodinám nabízejí podnětné informace o diagnostice obezity, pohybu nebo zdravém stravování.

VZP-akademie.cz

Stránky VZP-akademie.cz nabízí médiím široké spektrum aktuálních odborných informací o obezitě a nadváze a souvisejících zdravotních obtížích. Jejich prostřednictvím se novináři mohou dozvědět o plánovaných akcích, stáhnout si tiskové zprávy a materiály, prohlédnout si videa s odborníky i uložit si fotografie odborných garantů projektu.

V průběhu celého roku poskytuje VZP vybraným novinářům, kteří se při své práci zaměřují na téma zdravého životního stylu, nadváhy a obezity, exkluzivní informace k relevantním tématům. Pořádá pro ně neformální setkání s odborníky z různých oborů – VZP akademie nebo press tripy – pohledy do zákulisí lékařské vědy (ve vybraných zdravotnických zařízeních).

Soutěž O nejlepší školní oběd

Školní stravování hraje ve stravovacích návycích dětí a mládeže nemalou roli. Proto se v rámci projektu Žij zdravě již třetím rokem pořádá soutěž O nejlepší školní oběd. Jejím cílem je zdůraznit kvalitu, výbornou chuť a energetickou vyváženost školní stravy a zviditelnit školní jídelny coby klíčové hráče v boji proti dětské obezitě.


Jízdy YesNeYes po základních školách

Jednou z aktivit projektu jsou každoroční Jízdy YesNeYes – edukační roadshow na základních školách pořádané napříč republikou. Sportovní, kulinářský a vzdělávací program v letošním roce doplní moderátorská dvojice Jiří Mádl a Tereza Tobiášová. V každém roce probíhá několik zastávek Jízdy YesNeYes, celkem už show vidělo přes 8 000 dětí.

Spolupráci s odborníky

Prostřednictvím projektu Žij zdravě VZP edukuje také odbornou veřejnost. Pro praktické lékaře, pediatry a zdravotní sestry spolupořádá semináře na téma nadváhy a obezity s cílem nabídnout jim další vzdělání k této celospolečenské problematice. Poskytováním edukačních materiálů odborníkům pomáhá VZP šířit preventivní rady k jejich pacientům.

Týdny otevřených dveří v rekondičních centrech

V rámci projektu bývají realizovány Dny otevřených dveří v rekondičních centrech. V městech napříč Českou republikou mohou klienti Všeobecné zdravotní pojišťovny zdarma konzultovat s lékaři a nutričními specialisty problematiku zlepšení životního stylu a pod dohledem odborníků si i zacvičit. V rámci projektu jsou plánovány také přednášky o racionálním stravování pro rodiče malých dětí a mnoho dalšího.

Přednášky v mateřských centrech

V rámci aktivit Žij zdravě proběhne v roce 2012 cyklus přednášek v mateřských centrech, které budou uspořádány v 5 pražských mateřských centrech. Součástí akce bude přednáška pediatra na téma zdravý vývoj dítěte bez obezity. Ta bude následována přednáškou nutriční terapeutky na téma zdravé stravování dětí.

Kroužek zdravého životního stylu

Projekt Žij zdravě se spojil s učiteli základních škol, rekondičními instruktory a nutričními terapeuty a společně vytvořili koncept zájmového školního kroužku zdravého životního stylu. V jeho rámci se mohou děti ve věku od 6 do 15 let seznámit s teoretickými základy zdravého života, stravování a pohybu. Také si mohou na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je „žít zdravěji“. Zájmové kroužky probíhají v rámci projektu již druhým rokem.

Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce