Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Medailonky odborníků

MUDr. Martin Matoulek, Ph.D. MUDr. Martin Matoulek, Ph.D., III. interní klinika 1. LF UK

Je odborným asistentem na III. Interní klinice 1. LF UK a VFN Praha. 13 let se věnuje obezitologii, v posledních letech se zaměřením na pohybovou aktivitu. Atestace z interního lékařství, endokrinologie a tělovýchovného lékařství. Je členem revizní komise České obezitologické společnosti od roku 2006 je předsedou VŠTJ MEDICINA PRAHA, o.s.,  která organizuje pohybové aktivity pro různé skupiny pacientů.


Mgr. Karolína Hlavatá PhDr. Karolína Hlavatá, dietoložka

Na Lékařské fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudovala obor Výživa člověka. Od roku 2003 pracuje jako dietolog v Endokrinologickém ústavu v Praze. Zároveň se věnuje postgraduálnímu studiu v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka. Publikuje v domácích i zahraničních časopisech, aktivně se účastní kongresů a konferencí, spolupracuje na několika studiích.


MUDr. Jitka Housová, Ph.D.MUDr. Radka Jedličková, lékařka

Lékařka v oboru interní lékařství a obezitologie. Pracuje na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici a také na poliklinice VFN v obezitologické ambulanci. Věnuje se také aktivitám v rámci VŠTJ MEDICINA Praha a při Rekondičním centru v Salmovské vede tříměsíční redukční kurzy, poradenství a přednáškovou činnost v oblasti prevence a léčby obezity.


Mgr. Zuzana Borkovcová, instruktorka pohybových aktivit

Vystudovala Fakultu tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci, obor rekreologie, specializace Podpora zdraví. Již několik let se ve své praxi zaměřuje na pohybovou aktivitu lidí s civilizačním onemocněním (obezita, hypertenze, diabetes, osteoporóza a další), na organizaci vzdělávacích kurzů pro instruktory či na pořádání rekondiční pobytů v rámci VŠTJ MEDICINA Praha. Aktivně se také věnuje vedení tréninků či  skupinových lekcí různých forem (např. pilates, bosu, aerobik, zumba, zdravotní cvičení, bodyballs, aj.).


Bc. Jitka Horáková, DiS., nutriční terapeutka, instruktorka pohybových aktivit

Vystudovala na 1. lékařské fakultě UK Praha obor Nutriční terapeut a též je absolventkou VOŠ zdravotnické v Teplicích obor Diplomovaný fyzioterapeut. Od února 2012 pracuje jako nutriční terapeutka na III. interní klinice 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, při obezitologické a diabetologické ambulanci. Pracuje také ve VŠTJ MEDICINA Praha, jako odborný pracovník a instruktor pohybových aktivit, které jsou zaměřené na osoby s civilizačními chorobami a děti s nadváhou.


Mgr. Jan Větrovský, instruktor pohybových aktivit

Sportovec na slovo vzatý se širokými zkušenostmi s téměř nekonečnou řadou sportovních a pohybových aktivit, jako např. kanoistika, lezení, bosu, pilates, aerobic – flexibar, nebo flowin. Jan Větrovský vystudoval učitelství TV a trenérství na Fakultě tělesné výchovy a sportu UK, ve svém profesním životě se věnuje lektoringu odborných předmětů souvisejících s pohybem, vedení zájmových kroužků, organizaci sportovních kurzů, coachingu a trénování.


Jitka Laštovičková, nutriční terapeutka

Jitka Laštovičková pracuje od března 2010 jako nutriční terapeutka na 3. interní klinice 1. Lékařské fakulty a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce