Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Obezitolog

lékař, který se zabývá diagnostikou a léčbou obezity. Seznam obezitologických pracovišť můžete nalézt na stránkách České obezitologické společnosti – www.obesitas.cz. Poradce zdravého životního stylu – nejméně specifi cký pojem, pod nějž se schová téměř kdokoliv, v drtivé většině případů bez odborných znalostí či zkušeností. Typickým výsledkem jejich činnosti jsou obecná doporučení týkající se životního stylu, pronesená na základě všeobecně známých skutečností (např. jezte méně nebo více, častěji se hýbejte), často spojená s koupí některého „zázračného“ potravinového doplňku, s detoxikací apod. Tito poradci rovněž inklinují k doporučování způsobu životního stylu, který sami považují za zdravý, jako např. vegetariánství apod.

Autor: MUDr. Martin Matoulek, Ph.D.

Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce