Lépe jíst + více se hýbat = zdravě žít

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Prim. MUDr. Petr Sucharda, CSc.

Absolvoval Fakultu všeobecného lékařství UK. Hned po studiích nastoupil na III. interní kliniku VFN v Praze, kde pracuje dodnes – nyní zde působí jako primář. Od roku 1984 se věnuje obezitologii. Již druhé volební období je vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti. Jako odborný asistent přednáší na 1. lékařské fakultě UK.

Jak se stavíte k různým populárním dietám a přípravkům na hubnutí?

To je velmi složitý problém. Člověk vzdělaný v oboru medicíny ví na první pohled, že všechny ty zázračné diety jsou nesmysl, že nemohou z fyziologického hlediska fungovat. Ale pacient s nadváhou snadno a rád uvěří všem slibům jednoduchého zhubnutí. Já se snažím svým pacientům ukázat a vysvětlit postupy a metody v léčbě obezity, o kterých jsem přesvědčen, že jsou účinné. Nepřemlouvám je, říkám jim, že se obezitou zabývám víc jak dvacet let, že mám spoustu zkušeností, a pokud mi věří, tak jim pomohu a budu jim oporou při hubnutí.

Jste vědeckým sekretářem České obezitologické společnosti. Můžete nám přiblížit, čím se v rámci své funkce zabýváte?

Například jsem byl delegován do Institutu metabolického syndromu - pracovní skupiny, která se věnuje této problematice. Obezita, přesněji řečeno centrální obezita (způsob ukládání tukové tkáně, kdy se tuk ukládá především na trupu a uvnitř břicha – ukazatelem rizika je obvod pasu), je podmínkou pro metabolický syndrom. Nejde o zvláštní nemoc, ale o souběh několika onemocnění, které spolu souvisejí (diabetes, zvýšený krevní tlak, zvýšené krevní lipidy). Metabolický syndrom často není vidět, je to ale velmi důležitý ukazatel zdravotního stavu člověka, ukazatel možných vážných rizik kardiovaskulárních a jiných onemocnění. Je důležité, aby všechny součásti metabolického syndromu (diabetes, vysoký krevní tlak, zvýšené krevní lipidy) byly včas rozpoznány a dobře léčeny. Doporučení a postupy k redukci hmotnosti jsou ale úplně stejné jako u obézních pacientů bez metabolického syndromu.

Hodně se mluví o nárůstu výskytu obezity v populaci. Kde vidíte podstatu tohoto problému?

Obezita je jednoznačně civilizační nemoc. Je přímo závislá na způsobu života. Obezita a s ní spojené zdravotní komplikace se objevily tehdy, kdy se část společnosti vydělila a přestala fyzicky pracovat. V průběhu staletí se množství i složení stravy postupně měnilo, ale vše bylo vyvažováno pohybem, fyzickou prací. Za posledních několik desítek let se jídelníček příliš nezměnil, přesto obézních lidí v populaci přibývá. Je to dáno tím, že ubývá pohybu v našem denním režimu, mizí i základní pohyb. Náš pohodlný život je vykoupen kilogramy navíc a civilizačními zdravotními riziky. Jediné řešení je najít si čas na pohybovou aktivitu ve svém denním shonu, a třeba i být ochoten zaplatit vhodný sport.

Zdroj: Obesity News, zkráceno – plné znění rozhovoru naleznete v  elektronické verzi časopisu

Spočítejte si BMI

BMI Kalkulátor
 
Váha - ilustrační foto
Kalendář jednodenní akce
vícedenní akce